Privacyverklaring

Als u ons contacteert geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en als u ons daar toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

  • Contactformulier: om aan uw vraag te voldoen en een antwoord te geven.
  • Inschrijving op nieuwsbrief: om u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met interessante informatie over Vintage Heuvelland vzw en onze activiteiten.
  • Inschrijving op activiteiten: om uw inschrijving te verwerken en de nodige informatie m.b.t. de activiteit toe te sturen.
Een uitzondering hierop kan enkel met uw expliciete toestemming.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vintage Heuvelland vzw. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website.

U hebt altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens: op te vragen en in te kijken, te (laten) wijzigen, te (laten) schrappen.

Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen. Deze aanvraag dient te worden ingediend via het contactformulier op deze site.