Word steunend lid van Vintage Heuvelland vzw!

De recente, grote investeringen in de wijndomeinen (extra aanplant, vinificatieruimtes, ontvangstmogelijkheden, ...) bewijzen dat onze wijnbouwers geloven in de wijnbouw als economische activiteit.

Toch blijft de Heuvellandse wijnbouw relatief jong en kan ze best wat ondersteuning gebruiken. In die optiek zal de vzw Vintage Heuvelland zich de komende jaren nog meer moeten inzetten om de lokale wijnbouw globaal te ondersteunen en de kruisbestuiving tussen de wijnbouwers te coördineren.

Ben je geïnteresseerd in onze wijnen, wil je ook graag de nieuwtjes kennen over onze wijnbouw en ben je benieuwd naar onze activiteiten?

Stort dan 25 EUR op BE98 0017 4190 6293 met vermelding "steunend lid 2023" en je voornaam, familienaam en e-mailadres.

Als steunend lid geniet je van:

  • voordelen bij aangesloten wijndomeinen
  • een geschenk van de vzw
  • nieuwsbrief
  • uitnodiging op het feestmaal n.a.v. de viering van de patroonheilige St.-Vincent

Nog vragen, opmerkingen... contacteer ons gerust.

Tot in Heuvelland of bij één van onze activiteiten!